Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комсията по земеделието и храните изслуша информация от Държавен фонд „Земеделие” за изпълнение на Програмата за развитие на селските райони през 2013 г.
22/01/2014
През 2013 г. са разплатени с близо 42 млн. лева повече в сравнение с 2012 г. по всички мерки от Програмата за развитие на селските райони. Те са и 26 процента от общоплатените средства по Програмата за целия  период 2007 – 2013 г. Това съобщи днес на заседанието на Комисията по земеделие и храни заместник-изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие”  Виолета Александрова. Депутатите от комисията изслушаха информация от Фонда за изпълнение на Програмата за развитие на селските райони през 2013 г.
От  ДФ „Земеделие” отбелязаха, че през 2013 г. за първи път няма отписване на средства от бюджета на програмата за развитие на селските райони и дори има готовност за плащане  тази година на още около 38 млн. лв., като това се отнася за общини и частни мерки.

От 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г. са разплатени 967 777 585 лв., от които 184 944 281 лв. от националното съфинансиране и 782 833 303 лв. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

През годината най-силно усвояване има по мерките за модернизация на земеделските стопанства, където са платени 98 193 684 лв., добавяне на стойност към земеделските и горски продукти – 76 948 635 лв., агро-екологичните плащания -  273 640 982 лв., основни услуги за икономиката и населението в селските райони – 193 366 215 лв. и обновяване и развитие на населените места – 55 708 812 лв.  За техническа помощ са платени 12 195 065 лв.

За целия програмен период 2007-2013 г. най-голямо усвояване има по мерките за агро-екологичните плащания – 367 898 052 лв., модернизиране на земеделските стопанства – 698 002 481 лв., добавяне на стойност към земеделските и горски продукти – 368 032 812 лв., за основни услуги за икономиката и населението в селските райони – 872 017 939 лв.

От успешното провеждане на обществените поръчки от общините зависи и подаването на голяма част от ресурса, който разплаща ДФ „Земеделие”, отбеляза Виолета Александрова.  Проектите, които следва да подадат заявка за плащане по мярка 321 – основни услуги за икономиката и населението в селските райони, са 47 на обща стойност 69 117 289 лв., а по мярка 322 – обновяване и развитие на населените места, са 70 на обща стойност 25 304 010 лв. Изтичащите през 2014 г. проекти, които са с проведена вече тръжна процедура по мярка 321, са 104, а по мярка 322 – 62 проекта или общо 166 проекта на стойност 196 148 885 лв. Разчетите показват, че ресурсът, който може да бъда акумулиран по тези мерки през 2014 г.,  е 430 млн. лв.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии





    Последни новини