Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов отговори на актуални въпроси на народните представители от ресорната комисия
22/01/2014
На въпрос на депутата Ивайло Московски по повод статия във вестник „Политика” за намаляване санкцията за престъпления, като случилото се наскоро на гара Яна, министър Папазов разясни, че е предложил да се конкретизират текстовете в Наказателния кодекс /НК/ по отношение на кражби и повреди не само в железопътната инфраструктура, но и в подвижния състав. Предложихме, уточни министърът, определението за железопътна инфраструктура в НК да е същото, като това в Закона за железопътния транспорт, както да бъдат включени и останалите видове транспорт. Въпреки контрола върху изкупвателните пунктове, установяването на извършителите е трудно, тъй като откраднатите железни елементи се предават в разтопен вид. Важно е да се търсят превантивни мерки подобни престъпления да не се случват и министерството работи в това направление. Министърът уточни, че използват материали за повишаване културата на този контингент, също се търси съдействието на гражданското общество.

Данаил Папазов отговори на питане защо разширението на  втория диаметър на метрото в София не е включен в ОП „Транспорт” за настоящия програмен период, а се включва нова линия. Министърът разясни, че отговорът е извън ресора на повереното му министерство. Той се ангажира да отправи питане до директора на „Метрополитен” ЕАД, тъй като те изготвят проектите и кандидатстват по тази оперативна програма.

Председателят на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения Камен Костадинов поиска народните представители да бъдат запознати с актуалното състояние в БДЖ. Данаил Папазов подчерта, че видимо финансовите резултати се подобряват, но към момента задълженията на предприятието са 625 милиона лева. Успяхме да намалим счетоводната загуба, заяви министърът, на 5,5 милиона лева. С почти всички малки кредитори са сключени договори за разсрочване и уреждане на техните дългове, което ще даде възможност да се засили програмата за обновление на състава и ремонтната дейност. Отправено е предложение към големите кредитори за разсрочване на дълга за 10 г., както и занижена лихва. След редовни плащания по главницата, очакваме  това споразумение да бъде подписано до края на февруари, информира Папазов. Споразумението ще позволи БДЖ да обслужва своите задължения, без да нарушава оперативната си и ремонтна дейност, както и подмяната на подвижния състав. Министерството следи приходната част и отчита увеличение на товарите с 35 на сто. Тази година ще се разшири системата за продажба на билети в цялата мрежа на БДЖ.

Относно новите дейности в Български пощи, Данаил Папазов информира депутатите, че в клоновете на малките градове ще се предлагат книги и учебници, въвежда се електронен картон за улеснение при получаване на пенсиите. Включва се пакет от електронни услуги, като доставка при покупка от електронните магазини.
По думите му особено важна е инвестиционната програма, която включва проекти с национално и европейско финансиране за въвеждане на колетни пощенски терминали за развитие на електронната търговия.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини