Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът реши да има Национален експертен съвет по изменение на климата
24/01/2014

Парламентът реши да се създаде Национален експертен съвет по изменение на климата, който ще бъде консултативен орган към министъра на околната среда и водите. Депутатите приеха на второ четене текстове от промените в законопроекта за ограничаване изменението на климата. В Съвета ще се включат представители на министерствата на околната среда, на земеделието, на икономиката и енергетиката, на транспорта, на финансите, на инвестиционното проектиране, на вътрешните работи, на външните работи, на здравеопазването, на образованието и науката, на труда и социалната политика. Ще има представители и на Държавна агенция "Национална сигурност", Изпълнителната агенция по околна среда, БАН, Националното сдружение на общините и юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност има пряко отношение към ограничаване изменението на климата. Преди това депутатите ратифицираха Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Парламентът попълни състава на Комисията за финансов надзор с двама нови членове - Ралица Агайн и Владимир Савов с мандат от шест години. Агайн бе избрана и за заместник-председател на КФН. Кандидатурите бяха представени от председателя на Комисията Стоян Мавродиев и след избора те положиха клетва пред НС. Точката влезе като извънредна в дневния ред по предложение на парламентарния председател Михаил Миков.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини