Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентарната Комисия по културата и медиите удължи срока на закрила на правата на артистите-изпълнители и на продуцентите на звукозаписи от 50 на 70 години
29/01/2014
Единодушно, със 17 гласа „за”, Комисията по културата и медиите в 42-рото Народно събрание прие на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Необходимостта от промените в ЗАПСП е продиктувана от приемането на Директива 2011/77/ЕС на Европейския парламент.

Народните представители удължиха срока на закрила на правата на артистите-изпълнители и на продуцентите на звукозаписи от 50 на 70 години, но само при някои записи на изпълнението, заедно със съответните съпътстващи мерки, гарантиращи на изпълнителите ефективността от удължаването на срока на закрила. В случаите, при които на изпълнението е бил направен законно публикуван или законно съобщен на публиката звукозапис в рамките на петдесетгодишния срок на закрила, времетраенето на правото продължава седемдесет години от това събитие, а ако са настъпили и двете – от това, което е настъпило по-рано. Приетите мерки целят преди всичко повишаване нивото на закрила на артистите-изпълнители, но те имат за цел да отчитат приноса им на творци в опит да се създаде защитено интелектуално съдържание.

Според промените е създадена възможност при наличието на договор, с който артист-изпълнител е отстъпил на продуцент правото да използва звукозапис с негово изпълнение, възнаграждението да не се заплаща под формата на периодични плащания. По този начин артистът-изпълнител има право да получава допълнително годишно възнаграждение от продуцента за всяка пълна календарна година след петдесетата година от законното публикуване на звукозаписа. Ако той не е бил публикуван, това ще се случи след петдесетата година от неговото законно съобщаване на публиката.

Приетият законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права предвижда още авторите да избират свободно на коя организация за колективно управление на права да станат членове, предоставяйки им за управление своите права. От своя страна продуцентът е длъжен при поискване веднъж годишно да предоставя на съответната организация за колективно управление на права на артистите-изпълнители и на артистите-изпълнители, които имат право на допълнително възнаграждение, информацията, необходима за изплащането на това възнаграждение. Общата сума на допълнителното годишно възнаграждение за една година, която продуцентът дължи на артиста-изпълнител, трябва да съответства на 20% от приходите, получени от продуцента през годината, предхождаща годината, за която се плаща това възнаграждение.

Според чл. 77а от така приетия законопроект се полага допълнително възнаграждение на артисти-изпълнители, чиито изпълнения са били записани под формата на звукозапис, и се прилага в срока между петдесетата и седемдесетата година на времетраенето на техните права. Отнася се за артисти-изпълнители, които по договор са отстъпили правото за използване на записаните си изпълнения срещу еднократни възнаграждения, изплащани на изпълнители, които акомпанират и чиито имена обикновено не фигурират в анонсите. Народният представител от ПГ на ГЕРБ Красимир Велчев отбеляза, че думата „възнаграждение” не трябва да буди притеснение, тъй като всеки човек заслужава полагащо се възнаграждание за положения от него труд.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини