Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
В Петрич, Сандански и Благоевград тютюнът е изкупен на 100 процента, заяви земеделският министър Димитър Греков пред депутатите от Комисията по земеделието и храните
29/01/2014
Имаме информация, че в Петрич, Сандански и Благоевград тютюнът е изкупен на 100 процента, заяви министърът на земеделието и храните Димитър Греков пред депутатите от Комисията по земеделието и храните. На 29 януари 2014 г. той отговори на актуални въпроси на народните представители.

Депутатът от ПГ на ПП ГЕРБ Георги Андонов попита министъра за изкупната кампания на тютюна. Димитър Греков обясни, че през 2013 г. е произведено рекордно количество ориенталски тютюн, а търсенето в последните години на такива сортове е намаляло. В годините търсенето е било между 90 и 110 хиляди тона за света, а през тази година производството възлиза на около 135 хиляди тона и това намалява цената му, уточни министърът.

Имаме гаранция на фирмите, че изкупуването на тютюна се е увеличило, забавяне имаше само в Гоцеделчевския регион, подчерта Димитър Греков. Произведените тютюни от сортовете „Вирджия” и „Бърлей” са били изкупени до Нова година и са изплатени, добави той.

Министърът на земеделието и храните информира народните представители, че е отправил искане до Европейската комисия да бъде променен референтния период от 2008–2010 на 2012 – 2013 г. По думите му ако референтният период бъде сменен, ще има възможност определените 100 милиона лева за подпомагането на отрасъла да се дадат на действителните производители на тютюн. До края на седмицата ще имаме отговор дали Европейската комисия приема да бъде сменен референтния перод, добави министърът.

Председателят на Комисията по земеделието и храните Светла Бъчварова отбеляза, че с отпадането на дейността на фонд „Тютюн” не е била предвидена възможност регистърът на тютюнопроизводителите да бъде актуализиран всяка година. Регистрите на производителите са нещо много важно, за да може да има адекватни механизми за подпомагане, подчерта тя.

Георги Андонов заяви, че през 2016 г. ще бъдат спрени националните доплащания и дотогава трябва да бъде направено всичко възможно този сектор от земеделието да бъде изведен на пазарен принцип и да генерира рентабилност.

До 2020 г. за сектор тютюн могат да се дават национални доплащания, заяви Светла Бъчварова. Трябва да се въведе ред и държавата като регулиран акцизен пазар трябва да знае какво се случва и кой поема тежестите – в случая са тютюнопроизводителите, подчерта тя.

Народният представител от ПГ на ПП ГЕРБ Десислава Танева попита министър Греков за решението на Европейската комисия от 13 декември 2013 г. за удължаване срока на забраната за търговия с живи свине от България по повод опасността от заболяването класическа чума по свинете. Димитър Греков отбеляза, че свиневъдството е един от подотраслите на животновъдството, който през 2013 г. бележи ръст с 5 до 8 процента. За нас беше неочаквано удължаването на тази забрана, но трябва да видим какви са мотивите на Европейската комисия, заяви той и допълни, че след като са ясни мотивите ще бъде поискано да се преразгледа решението и тази забрана да отпадне.

Преди това народните представители от комисията приеха на второ четене текстове от законопроекта за защита на растенията, внесен от Министерския съвет на 31 юли 2013 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини