Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Мерките, предприети от ресорните ведомства, са достатъчни на този етап, за да се защитят интересите на Природен парк "Странджа", увери министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева
31/01/2014

Мерките, предприети от ресорните ведомства, са достатъчни на този етап, за да се защитят интересите на Природен парк "Странджа", увери министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева. Парламентът изслуша министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране относно необходимостта от предприемането на спешни мерки и действия за предотвратяване презастрояването на Природен парк „Странджа”. Изменението на плана в тази част спира практически прилагането на Общия устройствен план и, ако някой реши незаконосъобразно да започне някои процедури по строителство, те могат да се спрат или от министъра на инвестиционното проектиране - като незаконно строителство, или от министъра на околните среда и водите - в защитените територии, допълни министърът. Десислава Терзиева отбеляза, че трябва да се има предвид, че когато се спира строителството на определени територии, се спира и инвестиционното проектиране. Всеки Подробен устройствен план винаги се придружава със съответната екооценка и обществено обсъждане, затова ми е трудно сега да кажа дали е добре да се направи мораториум за строителството за цялото Черноморие или само в частта на Странджа – Сакар, каза министърът.

Десислава Терзиева отбеляза, че на 30 януари е разпоредила да започне процедура за изменение на Общия устройствен план на Царево в частта, обхващаща територията на природен парк"Странджа". Това е 70 процента от територията на община Царево. За тази част съм разпоредила да започне частично изменение на плана, допълни министърът. Тя каза още, че до края на следващата седмица ще бъде финализирано заданието за изготвяне на проект за изменение на плана и ще бъде изпратено за съгласуване в Министерството на околната среда и водите и Министерството на културата. След съгласуването на заданието ще издам заповед за разрешение за изработване на проект за изработване на проект за изменение на общ устройствен на Царево в частта, обхващаща територията на Природен парк "Странджа", каза министърът. Неразделна част от този проект ще е екооценката, целта е измененият Общ устройствен план да отговаря на всички изисквания на екологичното законодателство и на изискванията за опазване и съхранение на Природен парк "Странджа".

За да не се допуска нарушение при разрешаване на строителството в Природен парк "Странджа", на длъжностните лица от ДНСК е разпоредено при проверки на територията на парка да обръщат особено внимание освен на съответните одобрени проекти в съответствие с предвижданията на действащите устройствени планове, но и на това да има положително становище от органите за опазване на околната среда, което е част от проектите за инвестиционни намерения. Това заяви министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов. Ако се установят нарушения на Закона за устройството на територията и на изискванията на екозаконодателството, тези разрешения ще бъдат отменени, каза министърът. В случай на извършено строителство ДНСК ще издаде съответните заповеди за спиране на съответните строежи.

Убедена съм, че решението за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Царево, с неговата сила да спре влизането в сила на плана на територията подлежаща на изменение, ще позволи подготовката на актуална екологична оценка и оценка за съотвествие, отбеляза министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. По думите й това ще даде възможност да се отчетат и новите моменти - картирането, нанасянето на местообитанията, природните феномени и определянето на възможните зони на припокриване на Плана за управление на Природен парк "Странджа" и ОУП на Царево.

Дава се и възможност за приключване на безвремието и в Царево и в други общини, в които липсата на ОУП се използва за застрояване на базата на малки, частични подробни устройствени планове, без обща визия и отчитане на кумулативния ефект, каза още Искра Михайлова. Тя посочи, че вече е завършило изпълнението на един от големите проекти, финансирани по оперативна програма "Околна среда" /ОПОС/ за картиране на местообитанията по Черноморието и тече вписване в кадастъра. Така се определят границите на защитените територии по Черноморието и в екологичната мрежа НАТУРА 2000, това е важно, защото дава основания за ревизии и промени на устройствените планове по Черноморието, отбеляза тя и добави, че се изпълнява и проект и за подготовка на ПУ на Природен парк „Странджа“. Това е част от общата политика, която трябва да следваме – утвърждаване и приемане на ОУП, които гарантират въвеждане на правила, норми и устойчиво развитие на регионите, вкл. по Черноморието, каза министърът. Същевременно се изработват и ПУ на защитени зони по НАТУРА 2000, на защитени територии, на природни и на национални паркове. Само така можем да гарантираме, че сме в състояние да защитим околната среда и природната ценност, където и да се намира, само при наличието им можем да гарантираме ясни правила пред инвестиционния процес, интересите за развитие на местните общности и опазването на околната среда, подчерта Искра Михайлова. Тя заяви, че ще се направи всичко възможно проектът за изработване на ПУ на Странджа да завърши успешно, за да има всички необходими документи за гарантиране на управлението на територията с най-добрите, модерни и екологични практики. МОСВ вече няколко пъти пое ангажимент, че при всички инвестиционни намерения и намерения за устройствени планове на територията на черноморските общини, процедираме по принципите на екологичното законодателство и включваме в подготовката на ПУП и съответните екологични оценки. С тези мерки гарантираме, че на територията на ПП "Странджа" няма да има строителство, но изработването на устройствените планове и ПУ е единственият път това да се гарантира, каза още министърът.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини