Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Не е отнеман кабинетът на председателя на ПГ на ПП ГЕРБ Бойко Борисов в Народното събрание
15/05/2014

Във връзка с разпространена информация за отнемане на кабинета на лидера на ПГ на ПП ГЕРБ Бойко Борисов в парламента, пресцентърът на Народното събрание е упълномощен да разпространи следното уточнение:

В действителност, считано от 15.5.2014 г., е ограничен достъпът до стаи с номера 10 и 20 в Народното събрание, но не отговаря на истината твърдението, че е отнет кабинетът на председателя на ПГ на ПП ГЕРБ Бойко Борисов в Народното събрание. Такъв кабинет никога не му е бил отреждан в това му качество в сградата на пл. „Народно събрание“ 2.

Всъщност през последните 25 години председателите на ПГ никога не са имали отделни работни помещения в сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание” №  2. Председателите на парламентарни групи традиционно разполагат с работни кабинети в другата сграда на парламента – на площад „Княз Александър І” № 1. Във връзка с това още в началото на мандата на това Народно събрание на председателя на ПГ на ПП ГЕРБ е осигурен просторен кабинет от четири свързани помежду си работни помещения (с номера 233, 235, 237 и 239) с обща площ от повече от 70 квадратни метра. Същият се намира в сградата на парламента на площад „Княз Александър І” № 1, където са и кабинетите на всички останали председатели на парламентарни групи.

За разлика от председателите на парламентарни групи, право на самостоятелен кабинет в централната сграда на парламента традиционно имат обаче заместник-председателите на парламента, но към момента ПГ на ПП ГЕРБ не са номинирали такъв и не са демонстрирали намерение да сторят това.

Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията на Народното събрание председателят на Народното събрание, а не Главният секретар, определя правилата за вътрешния ред в сградите на Народното събрание и използването на материалната база, след съгласуване с Председателския съвет на парламента. При постановяването на въпросната заповед този ред е бил спазен. В допълнение на това, още в средата на м. март с нарочно писмо от Председателя на 42-рото Народно събрание г-н Борисов е поканен да освободи доброволно помещението, което фактически заема, но вече повече от два месеца той видимо не се е съобразил с това.

Не отговаря на истината и твърдението за смяна на ключалки и повреда на имуществото. От началото на мандата на това Народно събрание въпросната ключалка не е била подменяна и до момента ръководството на събранието не е демонстрирало намерение тя да бъде сменяна по каквито и да е причини.

Стая 20 е запечатана в присъствието на комисия, без никой от членовете на тази комисия да е влизал в нея, намиращото се в нея имущество се съхранява, то не е застрашено, изнесено или повредено и може да бъде получено по всяко време от лицата, които се легитимират като негови собственици.

Към момента не се предвижда стая 20 да бъде предоставена за използване от народните представители, нечленуващи в парламентарна група, независимо от тенденцията за увеличаване на техния брой от последните месеци и от факта, че вече няколко месеца те са фактически принудени да работят без свое помещение в централната сграда на Народното събрание.

С коментираната заповед се цели единствено и само по-справедливо и рационално разпределение и използване на ограниченото работно пространство в сградата на Народното събрание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини