Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Делегацията на Народното събрание участва в 43-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество в Атина
16/05/2014

„От криза към възстановяване – формиране на нови пътища за растеж, откриване на работни места и социална политика в страните от Черноморския регион” беше основната тема на 43-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС). Форумът, в който участва делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея, се проведе от 12 до 14 май 2014 г. в Атина, Гърция.

Ръководителят на българската делегация Петър Кънев представи доклад по основната тема, а народният представител от ПГ на ПП ГЕРБ Галина Милева-Георгиева говори за въвеждането на нови технологии в съвременното строителство и архитектура в страните-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.

В изказването си Петър Кънев акцентира върху социалните мерки, свързани с преодоляване на безработицата, инструментите за създаване на нови работни места, политиката за насърчаване на заетостта, както и ползотворното сътрудничество на страните-членки на ЧИС, способстващо за повишаване на парламентарната дипломация в Черноморския регион.

В работата на 43-ата Генерална асамблея на ПАЧИС участваха представители на единадесет от дванадесетте национални делегации на страните-членки – Албания, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. Те дебатираха и по теми, свързани с ролята на местните власти и регионалното сътрудничество между страните членки на ЧИС, както и с младежката безработица, политиката за преодоляването й в държавите от Черноморския регион.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини