Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители се обединиха около предложението детските екскурзии и отдих да се регламентират с подзаконови нормативни актове
29/05/2014

Народните представители се обединиха около предложението детските екскурзии и отдих да се регламентират с подзаконови нормативни актове.

Комисията по образование и наука подкрепи и реши да предложи на народните представители да приемат на първо четене промени в Закона за туризма, внесени от Министерски съвет. Членовете на комисията обаче записаха, че не подкрепят параграфи 21 и 22, в които се предлагат промени в начина на организиране на детските и ученическите екскурзии. „За” закона гласуваха 8 народни представители, против бяха 6, а един се въздържа.

В отхвърлените параграфи се предвижда всички форми на детски и ученически отдих и туризъм да се организират и провеждат по договор с туроператор и се въвеждат часови ограничения за пътуванията с деца и ученици. Според Ива Якимова, представител  на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма с предложените поправки ще се повиши сигурността и качеството на почивката и екскурзиите на децата и учениците. Целта е да се регламентират с по-голяма точност обществените отношения, свързани с организацията и провеждането на детски и ученически отдих и туризъм.

В становище на Министерството на науката и образованието, представено от заместник-министър Атанаска Тенева се възразява срещу предложените поправки. Според нея новата разпоредбата противоречи на принципа за свобода на договарянето и не отчита спецификите и характера на много от случаите на организирането на детски отдих и туризъм. От министерството смятат още и че предложените часови ограничения до 20,00 ч. в периода октомври – март и до 22,00 ч. в периода април – септември не гарантират пътувания на деца и ученици в светлата част на деня.

Заместник председателят на комисията по образование Алиосман Имамов от ДПС бе категоричен, че Народното събрание няма да вземе решение, което застрашава живота на децата, но като цяло законът има други цели.

Народният представител от Коалиция за България Христо Монов обаче се обяви да остане сегашният регламент на пътуване с ограничения в часовете, тъй като е работил с жертвите на катастрофата от Лим и от личен опит смята, че това е по-добро.

С промените в Закона за туризма се цели още да се опростят и намалят съществуващите административни режими в посока облекчаване на бизнеса и да се усъвършенства действащата нормативна уредба.

С предлаганите промени се облекчава режимът за регистриране на туроператори и туристически агенти. Сроковете за разглеждане на документите и за извършване на регистрацията на туроператорите и туристическите агенти се намаляват от 2 месеца на един месец, което ще допринесе за цялостно ускоряване и облекчаване на регистрационния режим. Създава се възможност на общински предприятия по смисъла на Закона за общинската собственост да могат да кандидатстват, респективно да извършват туроператорска и туристическа дейност и др.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини