Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
С пет години да бъде удължен срокът, в който общопрактикуващите лекари без придобита специалност ще могат да работят, реши да предложи на Народното събрание Комисията по здравеопазване
29/05/2014

Комисията по здравеопазване предлага Народното събрание да приеме, че общопрактикуващите лекари, които до 2 юни 2014 г. не са зачислени за придобиване на специалност по обща медицина, но се зачислят за придобиване на такава в следващата година, ще продължат да работят без придобита специалност през следващите 5 години. На заседанието си на 29 май 2014 г. народните представители от комисията обсъдиха на първо четене законопроект за промени в Закона за лечебните заведения, внесен от депутатите Нигяр Джафер и Тунчер Кърджалиев. Проектопромените бяха единодушно подкрепени на първо четене от народните представители от Комисията по здравеопазването.

С измененията се регламентира, че право да организират и осъществяват индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, след регистрация, имат и лекари, приети за обучение за придобиване на специалност по обща медицина, за период не по-дълъг от определения от Закона за здравето срок за обучение за придобиване на специалността.

При представянето на мотивите към законопроекта народният представител Тунчер Кърджалиев отбеляза, че биха били резонни обвиненията, че отново се прави корекция в последния миг, но законопроектът е внесен в спешен порядък, защото съществува опасност 899 919 българи да останат без лекар. 1 708 от общо 4 527-те общопрактикуващи лекари в България нямат придобита специалност, посочи той. Тунчер Кърджалиев подчерта, че измененията касаят новозавършилите лекари, които нямат специалност, тези които са без специалност, но са зачислени и тези, които нямат специалност, но не са зачислени.

Експертът на Българския лекарски съюз д-р Димитър Петров изрази становище, че измененията са необходими и призова народните представители да предложат законопроекта да бъде гласуван на първо и второ четене в рамките на едно пленарно заседание. От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България възразиха и заявиха, че не може току-що завършили лекари без опит, да имат същите права каквито имат лекарите с придобита специалност и натрупан професионален опит. В много райони на страната има много малко лекари и съществува опасност на хората да не им бъде предоставяна качествена медицинска помощ, подчерта Тунчер Кърджалиев. Като такива райони той отбеляза Видин, Кърджали, Силистра, Търговище и др.

Народният представител от ГЕРБ Кирил Добрев подкрепи мнението, изразено от организацията на общорактикуващитге лекари и заяви, че качеството и сигурността на медицинската помощ не трябва да бъде поставено под съмнение и предложи новозавършилите лекари да могат да практикуват при наличието на лекар с придобита специалност обща медицина, който да контролира и подпомага тяхната дейност.

Красимир Мурджев от Коалиция за България отбеляза, че и той е започнал медицинската си практика като общорактикуващ лекар без специалност. Всеки завършил „Медицина“ е обучен да поставя диагнози и да прави манипулации, категоричен бе той.

Здравният министър Таня Андреева, директорът на столичния център за Спешна медицинска помощ Георги Гелев и председателят на Националната асоциация на работещите в Спешната помощ Десислава Кателиева изслуша Комисията по здравеопазването във връзка с проблемите в Спешната помощ.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини