Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Започна проверка и описване на внесените папки с подписи за провеждане на референдум за държавната субсидия за политическите партии
30/05/2014

От днес съвместна комисия от служители на Народното събрание и представители на Инициативния комитет извършва проверка и описване на съдържанието на всяка от 63-те папки, предадени по-рано тази седмица в Информационно-административния център на Народното събрание.

Подписката беше внесена от Инициативен комитет за провеждане на национален референдум "Да се премахне ли държавната субсидия за политическите партии".

След като комисията приключи своята дейност, подписката да бъде изпратена на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие, която да извърши служебна проверка за броя на действителните подписи съгласно законовите разпоредби.

В случай, че Председателят на Народното събрание установи нередности на внесените документи, които могат да бъдат отстранени законосъобразно, ще бъде даден едномесечен срок за поправянето на тези нередности. Установяването на недействителни записи във внесената подписка (сгрешени ЕГН, подписи от лишени от свобода, непълнолетни, поставени под запрещение, починали лица, сгрешени постоянни адреси и др. под.) обаче не представлява недостатък, за който след изтичането на тримесечния преклузивен срок за събиране на подписи законът позволява определянето на едномесечен срок за отстраняването му.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини