Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта реши да не подкрепи и да не предлага за първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Таню Христов Киряков и група народни представители
18/06/2014

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта реши да не подкрепи и да не предлага за първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Таню Христов Киряков и група народни представители. Четирима от народните представители гласуваха „за”, а 11 се въздържаха.

Законопроектът предвижда възможност общинските и държавните спортни бази да се отдават за стопанисване на сегашните им ползватели безвъзмездно за срок от 10 до 20 години при определени условия, изброени в закона.

Според предложените текстове се задължават спортните организации, получили право на безвъзмездно ползване върху спортни обекти и съоръжения, да осигуряват безплатен достъп на организирани групи от ученици, студенти и младежи до 29-годишна възраст, както и на спортисти с увреждания.

„С исканите промени е възможно държавата и общините да се лишат формално от финансови приходи, но тези загуби ще се компенсират от значително по-големите ползи за обществото и за пълноценното развитие на физкултурата и спорта”, подчерта вносителят на законопроекта Таню Киряков.

Според народния представител от ПГ на ПП ГЕРБ Иван Чолаков законопроектът има нужда от допълнително обсъждане, а с промените се игнорира ролята на общините. Георги Мърков от ПГ на Коалиция за България изрази мнение, че този законопроект ще създаде конфликти в самите клубове и критериите за отдаването на спортните съоръжения са неясни. Снежана Дукова от ПГ на ПП ГЕРБ поиска законопроектът да бъде оттеглен, защото има нужда от допълнително прецизиране.

Представителите на министерствата на образованието и науката и на младежта и спорта също не подкрепиха предложените текстове и изразиха резерви.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини