Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
В периода юли 2013 г. – юли 2014 г. Комисията по образованието и науката в 42-рото Народно събрание е разгледала 40 документа
04/08/2014

В периода юли 2013 г. – юли 2014 г. Комисията по образованието и науката е разгледала на свои заседания 40 документа. От тях внесените законопроекти са 31, а проектите за решение са 9. Това заяви председателят на парламентарната Комисия по образованието и науката Ваня Добрева при представянето на отчет за дейността на комисията в рамките на 42-рото Народно събрание.


От общия брой документи законопроектите и проектите за решение, внесени от народни представители, са 20. При 17 текста законодателната инициатива принадлежи на Министерски съвет. Ваня Добрева отбеляза, че това е показателно, че Народното събрание е работило добре през последната година. Тя допълни, че проектите за решение, внесени по закон от други институции, са 3.


Тринадесет от внесените и разгледани законопроекти са дело на народни представители, които са членове на Комисията по образованието и науката, а зад 7 от тях стоят имената на депутати от други парламентарни комисии. Броят на депозираните доклади за първо и второ гласуване в пленарната зала на Народното събрание са 26.


Ваня Добрева уточни, че в съответствие с правилника за работа на Комисията по образованието и науката са проведени 14 изслушвания на представители на изпълнителната власт по важни за обществото проблеми. Веднъж месечно се е провеждал блицконтрол по актуални въпроси с участието на министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова. В периода юли 2013 г. – юли 2014 г. от страна на комисията има направени изслушвания на други министри, сред които вицепремиерът и министър на правосъдието в оставка Зинаида Златанова за Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, вицепремиерът и министър на вътрешните работи в оставка Цветлин Йовчев по отношение на образованието и подготовката на бежанците от Сирия, министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева за състоянието и проблемите на университетския спорт в България и др.


Казусът с имотите на Националната спортна академия в София и в Несебър също е бил сред приоритетите на Комисията по образованието и науката. Проблемите бяха много, но след дълъг период от време народните представители защитиха държавния интерес, заяви Ваня Добрева и изрази надежата си в Несебър да бъде изграден национален спортен комплекс.


Председателят на Комисията по образованието и науката посочи още, че е било отделено специално внимание на инициативата „Памет” с цел възраждането на българската духовност и култура. Ваня Добрева заяви, че в резултат на консенсус са били приети изменения и в няколко много важни за българското образование нормативни актове, благодарение на които децата със специални образователни потребности имат възможност да получават необходимото им образование и чрез комбинираната форма на обучение. По думите й направените промени в Закона за професионалното обучение и образование също са стратегически. Според народните представители това ще спомогне да се решат проблемите с липсата на кадри в области като медицината.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини