Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на парламента Цецка Цачева подписа Споразумение за сътрудничество между 43-ото Народно събрание и Националното сдружение на общините в Република България
04/12/2014

Председателят на парламента Цецка Цачева подписа на 4 декември 2014 г. Споразумение за сътрудничество между 43-ото Народно събрание и Националното сдружение на общините в Република България. Това стана по време на Годишната конференция на сдружението в рамките на Пленарната сесия „Приоритети на взаимодействието между централна и местна власт”.

Необходим е постоянен механизъм на взаимодействие между кметовете, общините, общинските съветници и Народното събрание, отбеляза пред участниците във форума председателят на Народното събрание. Цецка Цачева подчерта, че досегашният диалог между представителите на местната власт и законодателната институция не е бил достатъчно пълноценен.

Председателят на парламента посочи, че един от първите документи, с който се запознала веднага след избирането й за председател на 43-ото Народно събрание, е било именно предложението за подписване на споразумение за сътрудничество с НСОРБ. Амбицирана съм да изпълня споразумението със съдържание, убедена съм, че можем още преди изборите за местна власт догодина да имаме много по-тясно взаимодействие, добави Цецка Цачева.

Споразумението предвижда създаване на постоянно действащ форум по приоритетни теми за местното самоуправление, подпомагане участието на представители на НСОРБ в парламентарните комисии, развитие и прилагане на форми за постоянен диалог на народните представители с кметовете и общинските съветници в избирателните им райони. То цели осигуряване на максимална информираност на общините през всички етапи на законодателния процес, на своевременен достъп до становища по актове, касаещи общините и оценка на въздействието на актовете върху местните власти, както и информиране на народните представители за „дневния ред” на общините.

На подписването на споразумението присъстваха президентът Росен Плевнелиев, вицепремиерът Томислав Дончев и кметът на София Йорданка Фандъкова.

Споразумение за сътрудничество между 43-ото Народно събрание и Националното сдружение на общините в Република България

ВОДЕНИ ОТ СТРЕМЕЖ КЪМ:

 • максимална информираност на общините през всички етапи на законодателния процес;
 • осигуряване на своевременен достъп до становища по актове, касаещи общините;
 • навременна и обективна оценка на въздействието на актовете върху дейността на местните власти;
 • своевременно информиране на народните представители за "дневния ред" на общините


Ръководството на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ и НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ се споразумяха за прилагане на следните


МЕХАНИЗМИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ:


1. Създаване на постоянно действащ форум по приоритетни теми за местното самоуправление:

 • Провеждане на периодични (на всеки 4 месеца) съвместни дискусионни срещи в Народното събрание по теми, приоритетни за общините;
 • Провеждане на ad hoc дискусионни срещи по важни за общините законодателни инициативи;
 • Темите, участието на ресорни парламентарни комисии и на представители на общините, се съгласуват предварително по ред, договорен между страните;
 • Резултатите от форумите се разпространяват сред народните представители и всички общини по ред, договорен между страните.

2. Подпомагане участието на представители на НСОРБ в Постоянни комисии, в случаи на законотворчество, имащо отношение към дейността на местните власти:

 • Своевременно информиране на НСОРБ за такива законодателни инициативи от народни представители, доклади на Постоянните комисии, становища на народни представители и/или трети страни, както и за предстоящи заседания на Постоянни комисии, по ред, договорен между страните;
 • активно участие на представители на общините в дейността на Постоянните комисии.

3. Развитие и прилагане на форми за постоянен диалог на народните представители с кметовете и общинските съветници в избирателните им райони

 • НСОРБ ще проучва специфични потребности и интереси на районите;
 • Ръководството на Народното събрание ще информира  народните представители за заявения интерес;
 • НСОРБ ще подпомага провеждането на тематични срещи в избирателните райони чрез прилагане на модела "Ден на диалога".


СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Настоящото споразумение има действие през мандата на 43-то Народно събрание. То може да бъде изменяно и допълвано по взаимно съгласие между страните.

4 декември 2014 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни новини