Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
08/12/2014
Народното събрание прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г. "За" гласуваха 130 народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ, ПГ на Реформаторския блок, ПГ на Патриотичния фронт и ПГ на АБВ, а 82-ма депутати от ПГ на "БСП лява България", ДПС, ПГ на БДЦ и ПГ на Партия Атака бяха "против", нямаше въздържали се.

Дефицит от 3 процента, запазване на данъчно-осигурителната тежест и поемане на нов дълг от 8,1 млрд. лева през 2015 г. предвижда законопроектът. В средносрочен период е планирано намаление на дефицита всяка година със стъпка от 0,5 на сто и съответно постигане на бюджетен дефицит от 2,5 процента от БВП за 2016 г. и 2 процента от БВП за 2017 г.

В проектобюджета за 2015 г. е заложено увеличаване на данъка върху лихвите по депозитни сметки от 8 на 10 процента и разширяване на данъчната основа за облагане. Предвижда се отмяна на данъчното облекчение за доходите, непревишаващи 12 минимални работни заплати и въвеждането на две нови преференции за деца. За 2015 г. се предвижда запазване на размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на ДОО и участието на държавата в осигуряването за фонд "Пенсии", както и на размера на здравноосигурителната вноска.

За 2015 г. се определя максимален осигурителен доход за всички осигурени лица в размер на 2 600 лв., като се предвижда този доход да бъде запазен до 2017 г. включително. От 1 януари 2015 г. се предвижда увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските производители до размера на минималния осигурителен доход на останалите самоосигуряващи се лица - от 240 на 420 лева.

По-рано премиерът Бойко Борисов запозна депутатите с резултатите от проверката и анализа на събраните документи по проекта "Южен поток" и заяви, че българското правителство не е променяло позицията си по този проект. Ние подкрепяме неговата реализация, но само при спазване на европейските правила, добави той.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини