Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.
09/12/2014
Народното събрание прие на първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2015 г. Той предвижда през следващата година бюджетът на НЗОК да е в размер на над 3 млрд. лева, а здравноосигурителната вноска да остане 8 на сто.

Общият размер на заложените приходи от здравноосигурителни вноски е 2 040 705 000 лева, на приходите за вноски на лицата, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет – 978 279 000 лева, а 18 000 000 лева ще бъдат осигурени от централния бюджет. Спрямо 2014 г. е предвидено увеличение на средствата за първична и за специализирана извънболнична медицинска помощ, както и за болнична медицинска помощ.

Резервът, включително за непредвидени и неотложни разходи, съгласно Закона за здравното осигуряване, е десет на сто от приходите от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравно осигуряване от други бюджети и е в размер на 301 898 000 лв.

Парламентът прие на първо четене и законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини