Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за пътищата
10/12/2014
Дейностите по изграждането, поддържането (включително зимното) и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии да се осъществяват по взаимна договореност между общините и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), реши Народното събрание, което прие на първо четене изменения в Закона за пътищата.

С промените се цели да се осигури непрекъсната, безопасна и нормална експлоатация на пътищата, включително и при зимни условия, посочват в мотивите си вносителите – народни представители от парламентарната група на ПП ГЕРБ. Те отбелязват, че действащата сега уредба усложнява реализирането на основните дейности по зимното поддържане на републиканските пътища в границите на урбанизирани територии за населените места до 100 000 жители.

Преди това Народното събрание избра Симеон Милев за член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Кандидатурата му беше представена от председателя на комисията Ваня Донева, която посочи, че Милев е университетски преподавател, доктор по икономика и доцент по счетоводство и контрол. В доклада на парламентарната Комисия по бюджет и финанси се отбелязва, че кандидатът отговаря на законовите изисквания, притежава необходимата подготовка, мотивация, публична репутация и обществена подкрепа за заемането на длъжността.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини