Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Да бъде възстановена тричленната професионална колегия на управление на Сметната палата с председател и двама заместник-председатели, предвижда приетият на първо четене от Народното събрание законопроект за Сметната палата
17/12/2014

Да бъде възстановена тричленната професионална колегия на управление на Сметната палата с председател и двама заместник-председатели, предвижда приетият на първо четене от Народното събрание законопроект за Сметната палата. Вносител на проекта е народният представител от ПГ на ПП ГЕРБ Менда Стоянова.

Тричленната колегия съществуваше до 2014 г., когато 42-рото Народно събрание прие изцяло нов закон за върховната одитна институция, според който Сметната палата се ръководи от деветчленен колективен орган. С приетия на първо четене законопроект се  регламентира, че председателят и заместник-председателите на Сметната палата ще се избират от парламента след публична процедура. Всеки от заместник-председателите ще има ресор, определен от ръководителя на институцията. Предлага се одитните дейности да се извършват от одитни дирекции, специализирани в извършване на определен вид ревизия. Възстановява се и възможността за налагане на административни наказания от Сметната палата за нарушения на Закона за обществените поръчки.

Със законопроекта се връща и практиката да не се извършват финансови одити на малките общини до 10 млн. лв., тъй като това води до загуба на голям ресурс от ревизори. Предвижда се Сметната палата да упражнява текущ контрол върху периодичните финансови отчети.

Народното събрание ратифицира Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Федерална република Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса "Цемеко" ООД - София и Споразумението между Министерството на икономиката и германската компания "Кльостерс". Според споразумението България следва да заплати на Германия претенция по казуса в размер на 2 093 352 евро, като заплащането следва да стане в срок до 7 дни от влизането на договора в сила. Споразумението с "Кльостерс" пък предвижда отказ на фирмата от самостоятелно предявяване на допълнителни искания за обезщетение към България по казуса "Цемеко".

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини