Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да се избира и освобождава с решение на Народното събрание вместо на правителството, предвижда приетият на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
15/01/2015

Парламентът прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Министерския съвет. Промените са свързани с дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и предвиждат съставът на комисията да се избира и освобождава с решение на Народното събрание вместо на правителството, както е сега. В съответствие със Закона за администрацията това ще наложи и смяна на името на регулатора, като от него ще отпадне думата "държавна".

Според вносителя с промяната на процедурата се осигурява публичност в процеса на избор на членовете на комисията. Друга промяна предвижда разделянето на комисията на два специализирани състава - "Енергетика" и "Водоснабдяване и канализация", които ще вземат самостоятелни решения в рамките на Комисията. Според вносителя с това се цели подобряване на бързината и качеството на работа на регулатора, както и обръщане на внимание на ВиК-сектора, който сега оставал на заден план.

С цел повишаване на прозрачността законопроектът предвижда ограничаване на закритите заседания на Комисията, изключение ще има в случаите, когато се оповестява защитена по закона информация. Друга промяна предвижда премахване на изричното изискване в състава на Комисията да има поне по един икономист и юрист. Повишават се обаче изискванията за професионален опит от три на пет години за всички членове на държавния орган, посочва вносителят.

В гласуването участваха 153 народни представители, от които 133 бяха "за", един беше против, а 19 се въздържаха. Срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта беше удължен от 7 на 14 дни.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини