Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за банковата несъстоятелност
29/07/2015

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за банковата несъстоятелност. С предлаганите промени в Закона за независимия финансов одит се въвежда явно гласуване при вземането на решение за отнемане на правото за извършване на независим одит и за лишаване от правото да се упражнява одиторска дейност. Начинът на гласуване и мотивите на всеки гласувал се отразяват в протокол от заседанието и се публикуват на интернет страницата на комисията.

Предвижда се правилата, процедурите и плановете за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори да се разработват съвместно от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Правилата, процедурите и плановете се приемат от управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители и се утвърждават от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. На регистриран одитор и/или специализирано одиторско предприятие се налага глоба или имуществена санкция от 500 до 5 000 лв., когато при проверка или разследване, извършено от контрольорите на Института на дипломираните експерт-счетоводители или от инспекторите на комисията, се установи, че има нарушение на законови изисквания.

Парламентът избра трима подуправители на Българската народна банка, предложени от управителя Димитър Радев. Димитър Костов ще ръководи Управление "Банков надзор", Калин Христов ще оглави Управление "Емисионно", а Нина Стоянова ще отговаря за Управление "Банково". Мандатът и на тримата е шест години.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини