Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Проблемът за миграцията на младите хора беше сред темите на срещата на председателя на парламента Цецка Цачева с председателя на Европейския икономически и социален комитет Георгиос Дасис
14/01/2016

Проблемът за миграцията на младите хора беше сред темите на срещата на председателя на Народното събрание Цецка Цачева с председателя на Европейския икономически и социален комитет Георгиос Дасис, който е на официално посещение в България. В разговора участва и председателят на Икономическия и социален съвет проф. Лалко Дулевски.

Председателят на парламента посочи пред госта, че за законодателната институция на Република България изследванията и предложенията на българския Икономически и социален съвет са изключително важни. По думите й Съветът е авторитетна институция, чиито тези се възприемат от всички и парламентът осъществява с него активно взаимодействие и партньорство. Цецка Цачева отбеляза, че 43-ото Народно събрание гласува нов Закон за предучилищното и училищното образование, в който са приети предложения на Икономически и социален съвет. В началото на новия политически сезон Съветът е представил две становища, в които са заложени мерки за изработване на интегрирана политика за младите хора и тяхната реализация на пазара на труда. Председателят на парламента отбеляза като изключително важен, и то не само за България, въпроса за демографската криза и търсенето на реализация от младите специалисти извън страната.

Председателят на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ Георгиос Дасис допълни, че миграцията на младите хора е проблем, който засяга южните държави от ЕС, балтийските страни и Словакия. Той даде висока оценка на програмата на ЕС за обмен на студенти „Еразъм” и отбеляза, че нейният обхват може да се разшири. Гостът заяви, че нашата страна може да разчита на сътрудничество и взаимодействие с Европейския икономически и социален комитет. На срещата беше обсъдена и възможността в София да се проведе международен форум с подкрепата на ЕИСК, на който да бъдат дискутирани мерки за решаване на проблемите, свързани с миграцията на младите хора и демографската криза.

Председателят на Икономическия и социален съвет проф. Лалко Дулевски подчерта по време на разговора, че това е първа визита на Георгиос Дасис по покана на национален икономически и социален съвет на страна-членка на ЕС, след като е избран за президент на Европейския икономически и социален комитет в края на 2015 г.

Проф. Лалко Дулевски отбляза още, че Съветът работи по ключови за страната проблеми и неговите предложения се използват в законодателната дейност.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини