Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ вече е видима сред европейските институции, отбеляза Цецка Цачева пред участниците в Третата пленарна сесия на организацията
11/06/2016

Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ вече е видима сред европейските институции и това е резултат от усилията на всички нас като парламентаристи. Това отбеляза председателят на Народното събрание Цецка Цачева, която е и президент на ПА на ПСЮИЕ, пред участниците в Третата пленарна сесия на организацията в София.

Сътрудничеството между ПА на ПСЮИЕ и Европейския парламент, вътрешно-институционалното укрепване на Асамблеята и инициативата за развитие на сътрудничество между университетите в региона бяха сред основните приоритети на българското председателство на организацията, посочи Цецка Цачева. Тя подчерта, че председателят на комисията по външни работи на ЕП Елмар Брок е потвърдил необходимостта от активно сътрудничество между комисията и ПА на ПСЮИЕ в ключови области като демокрацията, човешките права, върховенството на закона, евроинтеграцията на региона и др. Нашата асамблея е включена в инициирания от комисията широк формат за консултациите, редом с ПАСЕ и ПА на ОССЕ, с които ще се обсъжда по-широко интерпарламентарно сътрудничество, подчерта Цецка Цачева. По думите й след като ПА на ПСЮИЕ е редом с организации с дългогодишна работа, Асамблеята вече е видима сред европейските институции. Този успех е резултат от усилията на всички национални делегации, на нас като Парламентарна асамблея, защото само, когато говорим на един глас за проблемите в нашия регион, тогава нашият глас ще бъде по-силен и по-добре чут и ще има съответната реакция от страна на европейските институции, добави председателят на Народното събрание.

Друг важен приоритет за българското председателство бе да отговори на очакванията на парламентите за по-нататъшно вътрешно-институционално укрепване на Асамблеята, посочи председателят на Народното събрание. Проведохме дебат за правния статут на Асамблеята и на нейния секретариат, за изработването на правила за формиране на бюджета и за финансово управление, изработване на регламент  за подбор и назначаване на служители, уточни тя и добави, че обсъждането на тези теми ще продължи и през следващата година.

На заседанието на Комисията по социално сътрудничество, образование, наука и изследвания в Тирана българският парламент лансира инициатива за развитие на сътрудничеството между университетите в региона, която беше споделена и подкрепена от комисията, отбеляза Цецка Цачева. Предложихме създаването на мрежа за активен обмен на студенти и преподаватели, която да изгради среда за пълноценно развитие на експертизата и опита на регионално сътрудничество, уточни тя.

Според българския евродепутат Георги Пирински заседанието на ПА на ПСЮИЕ има важно значение, защото Европейският съюз осъзнава, че може да се развива само, ако се развиват различните региони в него. Югоизточна Европа изостава в създаването на регионални мрежи в областта на инфраструктурата, енергийното сътрудничество и други сфери, в които Централна Европа има по-високо равнище на интегрираност, отбеляза той. По думите му приетите решения на ПА на ПСЮИЕ маркират много важни практически стъпки за формирането на Югоизточна Европа като европейски регион.

В Третата пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ участваха парламентаристи от 12 страни, сред които председателите на парламентите на Словения, Македония и Косово. Основната тема на форума беше „20 години Процес за сътрудничество в Югоизточна Европа: Регионът – нови реалности и споделени перспективи”. По нея изказвания направиха парламентаристи от Тирана, Загреб, Анкара, Атина, Букурещ, Кишинев, Любляна, Подгорица, Прищина, Скопие и Сараево.

Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и Европейският съюз да обединят усилията си за по-активна комуникация за осъществяване на реформи, които да гарантират стабилност, демокрация, върховенство на закона, просперитет и добросъседски отношения. За това призоваха участниците в Третата пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ в своята заключителна декларация, приета на 11 юни 2016 г. в София.

Парламентаристите от ПСЮИЕ отправят апел към европейските институции да работят съвместно за овладяване на миграционния натиск в Европа чрез укрепване на регионалния диалог и сътрудничество при пълно приобщаване на най-засегнатите държави в региона към усилията за намиране на общо приемливо решение

В заключителния документ се отправя призив към парламентите на страните-участнички в ПСЮИЕ да работят активно за развиването на Асамблеята като широка платформа на парламентарно сътрудничество, стимулираща формулирането и прилагането на политики, касаещи ЕС, основани на добрите практики. Парламентаристите се обединиха около необходимостта от редовен обмен на информация и мнения между тях по актуални теми на международния политически дневен ред и изработване и публикуване на общи позиции на Асамблеята.

Участниците в Третата пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ приеха докладите на комисиите „Икономика, инфраструктура и енергетика“ и „Правосъдие, вътрешни работи и сътрудничество в областта на сигурността“.

При представянето на доклада председателят на комисията „Икономика, инфраструктура и енергетика” Диана Йорданова отбеляза, че подобряването на инфраструктурата в Югоизточна Европа и ускоряването на приоритетните проекти са изключително важни за региона. В документа се подчертава, че всички страни от региона споделят разбирането, че инфраструктурната и енергийна свързаност са особено важни за неговия икономически растеж.

С Пленарната сесия на ПА на ПСЮИЕ в София завършва българското председателство на организацията. В неговите рамки бяха предприети стъпки за задълбочаване на сътрудничеството между ПА на ПСЮИЕ с Европейския парламент и за създаване на постоянен механизъм за взаимодействие между двете организации. Сред приоритетите на българското председателство бяха енергийната и транспортната свързаност на държавите от Югоизточна Европа, синхронизирането на законодателствата на националните парламенти с правото на ЕС, както и миграционните процеси с оглед необходимостта от законодателна рамка по отношение на миграцията и борбата с тероризма.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини