Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Приветствие на проф. Огнян Герджиков по случай три години от дейността на XXXIX Народно събрание
06/07/2004
Приветствие на проф. Огнян Герджиков
по случай три години от дейността на XXXIX Народно събрание
Произнесено при откриването на извънредното заседание на 6 юли 2004 г., 14.00 ч.

Уважаеми госпожи и господа народни представители,
Навършиха се три години от първото заседание на Тридесет и деветото народно събрание. През 2001 година българските граждани с много надежда и с високи очаквания избраха нас, 240 свои представители (макар в момента в залата да сме половината), да реализираме достойно и плодотворно народния суверенитет. Тогава нашите сънародници ни възложиха историческата отговорност да осъществяваме законодателната власт и да упражняваме парламентарния контрол, като представляваме богатството на нагласи, мнения, идеи и интереси в обществото.
За мене е чест да заявя, че през 125-ата година на съвременната българска държавност нашият парламент красноречиво и неоспоримо доказа, че и днес волята за съзидание е жива и плодотворна. Защото законодателният орган продължи да отстоява авторитета си като източник на стабилността в страната, като институция на продуктивното съгласие и на демократичния идеал.
Щастлив съм тъкмо днес да напомня, че през третата година от мандата на Тридесет и деветото народно събрание страната ни постигна забележителни успехи в осъществяването на първостепенните си национални цели. Съвсем наскоро Република България стана пълноправен член на НАТО и приключи преговорния процес за присъединяване към Европейския съюз. Едва ли е възможно да бъде отречен приносът на Народното събрание за тези постижения. Разбира се, всички ние сме далече от илюзията, че е приключила работата, която ни предстои преди официално и завинаги да се завърнем в своето европейското семейството.
Радостно е, че вчерашното решение на Конституционния съд на Република България обоснова и потвърди благоприятната възможност всички промени в Основния закон, необходими за европейската ни интеграция, да бъдат извършени от сегашния парламент.
Особено приятно ми е по случай третата годишнина на парламента да отправя поздрави към служителите от нашата администрация и към колегите от Консултативния съвет по законодателството. Сърдечно ги приветствам за непрестанния им стремеж им с висок професионализъм ефикасно да подпомагат нашата работа. С удоволствие изразявам искрената си благодарност към народните представители за вложените немалко усилия в пределно наситената ни дейност в пленарната зала и в парламентарните комисии.
Основателно можем да бъдем доволни, че напрегнатата ни работа продължава да протича със стремеж към толерантност и взаимно уважение, в условията на прозрачност и публичност. Затова съм сигурен, че до края на мандата ни гражданското общество ще продължи да възприема с признателност усилията ни. Искрена е надеждата ми, че то – както винаги досега – ще се отнася със съпричастие към проблемите на свръхнатоварената ни законодателна дейност. Вярвам, че с доверието си сънародниците ни отново всекидневно ще ни насърчават за нови постижения.
Драги колеги,
Приемете в началото на последната година от дейността на сегашния български парламент пожеланията ми към всеки от вас за успешно осъществяване на отговорната ни мисия. Нека през следващото лято имаме още повече основания да се поздравим с приноса си за стабилната българска държава, за устойчивия европейски напредък на обществото ни и за трайното благоденствие на всеки гражданин!

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини