Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
22/07/2004
Народното събрание прие:
1. Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията - на първо гласуване.
2. Закон за ратифициране на Договора за екстрадиция между Република България и Република Индия.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител - на първо гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини