Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
21/09/2017

Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Полицейските органи на Главна дирекция "Гранична полиция" ще могат да осъществяват оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления, свързани с функционалната им компетентност, на територията на цялата страна, предвижда законопроектът. Промените в Закона за МВР са предложени от Министерски съвет и бяха одобрени на първо четене от 98 депутати, 48 бяха „против” и 17 се въздържаха.

Според вносителите мерките се налагат вследствие на засиления миграционен натиск, който поражда различни казуси. Предвижда се още полицейските органи да могат да съпровождат лица, за които е издадена заповед за краткосрочно настаняване на основание закона за чужденците.

С направените промени се въвежда и понятието „е Call” в съответствие с националното и европейско законодателство. Това е спешно повикване на номер 112 от превозно средство, направено автоматично за осъществяване на звукова връзка между пътниците и най-подходящия център за приемане на спешни повиквания.

В рамките на плернарното си заседание народните представители приеха на първо четене промени в Наказателния кодекс, с които се инкриминира незаконният добив на подземни богатства на територията на страната.

Парламентът гласува на първо четене и нов Закон за частната охранителна дейност, внесен от Министерския съвет. От общо гласували 124 депутати,  91 бяха „за”, 10 – „против”, а 23 се въздържаха. Като основни мотиви за новия законопроект са посочени променената икономическа реалност, свързана с пълноправното членство на България в ЕС, както и промяната на обществено-политическото и социално-икономическото развитие на обществото.

Народните представители обсъдиха още доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2016 г. и отхвърлиха законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини