Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
28/07/2004
1. Законопроект за изменение на Закона за водите - на първо четене.
2. Закон за ратифициране на Заемното споразумение (Втори програмен заем за преструктуриране) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини