Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
България е една от страните-членки на Европейския съюз, които се справят най-успешно с усвояването на европейските фондове
13/10/2017
България е една от страните-членки на Европейския съюз, които се справят най-успешно с усвояването на европейските фондове, заяви председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин при представянето на междинния доклад на комисията за усвояване на средствата по оперативните програми за първата половина на 2017 г.

България е на пето или шесто място от 28 страни-членки по размер на разплатените средства и съответно, сертифицираните от Европейската комисия, подчерта Кристиан Вигенин. Доброто усвояване на европейските фондове за програмния период 2014 - 2020 е следствие на успешното приключване на предния, посочи той. България е една от страните, които са се справили най-добре с работата по програмите за периода 2007 – 2013  г., заяви Кристиан Вигенин и уточни, че няма програма, чието изпълнение да е под 95 процента. Можем да поздравим администрацията, която е движила тези програми за постигнатите резултати, добави председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Без съществени промени продължава работата и по сегашния програмен период, която в общ план е успешна, коментира Кристиан Вигенин. Той обаче уточни, че това не е повод за успокоение и не означава, че няма проблеми, които налагат и допълнителни препоръки и действия, включително на Народното събрание и на комисията.

Докладът на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове съдържа кратка информация за приключването и изпълнението на проектите в периода 2007 – 2013 г., както и информацията към 30 юни 2017 г. по осемте оперативни програми, двете програми от европейския земеделски фонд и европейския фонд за морско дело и рибарство за програмния период 2014 – 2020 г. Той е качен на интернет страницата на Народното събрание на адрес: http://www.parliament.bg/pub/cW/20171013093905%D0%9C%D0%94%202017_F.pdf
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини