Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
18/10/2017
Агенция "Митници" и общините да могат да предоставят служебно по електронен път информация за наличие или липса на задължения, предвиждат приетите на първо четене от Народното събрание промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Измененията са свързани с намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

В законопректа се предвиждат изменения в Закона за местните данъци и такси, насочени към облекчаване на административното обслужване и повишаване на контрола при извършване на годишните прегледи за техническа изправност на превозните средства, като проверката за платен данък ще се извършва чрез достъп до автоматизирани системи за обмен на информация.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за специалните разузнавателни средства. С измененията се въвежда мандатност на длъжността председател на Държавна агенция "Технически операции". Мандатът на председателя на агенцията ще е 5 години. С промените се уеднаквява статутът на председателя на Държавна агенция "Технически операции" с този на ръководителите на останалите служби за сигурност - Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване", Служба "Военна информация" на Министерството на отбраната и Националната служба за охрана.

Парламентът единодушно преизбра Максим Минчев за генерален директор на Българската телеграфна агенция. След това той положи клетва пред Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини