Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
08/11/2017

Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. В гласуването участваха 213 народни представители, от които 125 гласуваха "за", а 88 - "против".

В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че в приходната част на бюджета на касата се очаква да постъпят общо приходи и трансфери в размер на 3 860 000 000 лв., което е с 407.2 млн. лв. повече от 2017 г.

Здравноосигурителните приходи се предлага да бъдат в размер на 3 818 500 000 лв., или с 404.7 млн. лв. повече от 2017 г. Общо разходите и трансферите за 2018 г. са разчетени в размер на 3 860 000 000 лв., което е с 407.2 млн. лв. повече от миналата година.

От сумата за текущите разходи 3 735 800 000 лв. с най-голям относителен дял са разходите за здравноосигурителни плащания, които за 2018 г. са разчетени на сума 3 662 100 000 лв., което е повече с 630 100 000 лв. от 2017 г. Предвижда се тези средства да се разпределят както следва: за първична извънболнична медицинска помощ - 207.2 млн. лв. /7.2 млн. лв. повече от 2017 г./; за специализирана извънболнична медицинска помощ - 222.3 млн. лв. /10.0 млн. лв. повече от 2017 г./; за дентална помощ - 157 млн. лв. /10,0 млн. лв. повече от 2017 г./; за медико-диагностична дейност - 80 млн. лв. /2.5 млн. лв. повече от 2017 г./; за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, - 1 млрд. лв. /201.4 млн. лв. повече от 2017 г./; за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 98 млн. лв. /18 млн. лв. повече от 2017 г./; за болнична медицинска помощ - 1 824 600 000 лв. /367.1 млн. лв. повече от 2017 г./; за други здравноосигурителни плащания - 73 млн. лв. /13 млн. лв. повече от 2017 г./.

Народното събрание прие на първо четене и първо четене на промени в Закона за данъка върху добавената стойност.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини