Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Заместник-председателят на Народното събрание Явор Нотев разговаря с председателя на Върховната сметната палата на Чешката република Милослав Кала
20/11/2017
Заместник-председателят на Народното събрание Явор Нотев разговаря с председателя на Върховната сметната палата на Чешката република Милослав Кала. По време на срещата беше поставен акцент върху дейността и взаимодействието между институциите Сметна палата и национален парламент. Беше подчертана и много активната роля на Сметната палата на Република България в Европейската организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ).

Задачата на Сметната палата да контролира надеждността на финансовите отчети на бюджетните предприятия, законосъобразното, ефективното и ефикасното управление на държавните финансови ресурси е изключително важна, отбеляза заместник-председателят на парламента. Явор Нотев запозна чуждестранните гости с ролята на законодателния орган в процеса по контрол на публичните финанси, като посочи, че Народното събрание може да възлага извършването на пет одита извън утвърдената програма на Сметната палата в рамките на календарната година. Ежегодните доклади със становища за изпълнението на Държавния бюджет, на бюджета на Държавното обществено осигуряване, на бюджета на НЗОК, по бюджетните разходи на Българската народна банка се внасят и стават предмет на обсъждане и приемане от народното представителство, допълни Явор Нотев.

Председателят на Върховната сметна палата на Чешката република Милослав Кала оцени високо професионализма и авторитета на българската Сметна палата, поставяйки я наравно с другите европейски върховни контролни държавни учреждения. Оценката ми се основава на нашето отлично сътрудничество и ви уверявам, че имате пълното право да се гордеете с това каква институция имате, сподели той.

В разговора участваха още народният представител Николай Александров и председателят на Сметната палата на Република България Цветан Цветков.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини