Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
08/09/2004
Народното събрание прие:

Закон за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа-Кавказ-Азия

Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и съюзното правителство на Съюзна република Югославия

Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г.

Закон за ратифициране на Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно сигурността на информацията

Декларация по повод терористичния акт в гр. Беслан, Северна Осетия

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини