Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
На редовното си пленарно заседание Народното събрание прие:
30/09/2004
1. Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.

2. Закон за ратифициране на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители.

3. Закон за ратифициране на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект "България - Гранични преходи по трансевропейската пътна мрежа").

4. Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и на протокола към нея .

5. Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Южна Африка за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите .

6. Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Узбекистан .

7. Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Кралство Нидерландия за статута на офицера за връзка с Европол .

8. Закон за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане .
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини