Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Първото заседание от новата сесия на Народното събрание започна с химните на България и на Европейския съюз.
18/04/2018

Първото заседание от новата сесия на Народното събрание започна с химните на България и на Европейския съюз. Заместник-председателят на парламента Емил Христов пожела успешна и ползотворна работа на народните представители.

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, като взема предвид и предложенията на другите постоянни комисии, изработва проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г. Това гласува парламентът като промяна в правилника си за работа.

С предлаганата промяна се цели парламентът самостоятелно да изработи годишна работна програма и да я подаде към европейските институции. Министерският съвет няма да бъде натоварен допълнително в периода на Председателството да изработва годишна програма, отбелязват вносителите - депутати от различни парламентарни група.

Годишната работна програма съдържа списък на проектите на актове на институциите на Европейския съюз, по които Народното събрание осъществява наблюдение и контрол. Проектът на годишната работна програма се обсъжда и приема от парламента. Председателят на НС изпраща на Министерския съвет приетата годишна работна програма.

При нововъзникнали обстоятелства комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове може да предлага по своя инициатива или по предложение на други постоянни комисии допълнения в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК 2020

Избор на омбудсман

    Последни новини