Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Висока оценка на засилената динамика на политическия диалог през последната година дадоха председателят на парламента Цвета Караянчева и председателите на Сената и на Националното събрание на Франция Жерар Ларше и Франсоа дьо Рюжи
23/04/2018
Висока оценка на засилената динамика на политическия диалог през последната година и на отличните двустранни отношения между България и Франция дадоха председателят на парламента Цвета Караянчева и председателите на Сената и на Националното събрание на Франция Жерар Ларше и Франсоа дьо Рюжи. Те разговаряха в рамките на Конференцията на председателите на парламентите на страните-членки на ЕС, която се провежда в Талин, Естония.

Франция за нас е стратегически партньор и съюзник и ние придаваме изключително значение на поддържането на активните контакти и взаимодействие в двустранен план и по въпроси от общ интерес в рамките на ЕС и НАТО, отбеляза Цвета Караянчева.

Тя подчерта, че сътрудничеството между парламентите на двете страни е много добро и е солидна база за успешното развитие на нашето партньорство. По време на срещите председателят на българския парламент постави и темата за приемането на България в Шенген. Цвета Караянчева заяви, че страната ни е изпълнила всички критерии за членство в Шенгенското пространство и отдавна пази външната граница на ЕС по всички шенгенски стандарти. Достатъчно доказателство за това е изключително ниският миграционен натиск на българо-турската граница. Цвета Караянчева припомни, че готовността за членство в Шенген е потвърдена от всички, ангажирани с процеса европейски институции – Европейската Комисия, Европейския парламент и Европейския съвет. Ето защо не приемаме към страната ни да се поставят допълнителни условия, каквито не са били поставяни на останалите страни, както и членството в Шенген да се обвързва с Механизма за сътрудничество и оценка, подчерта тя. Въпреки това уточни, че страната ни изпълнява всички препоръки от докладите на ЕК за България, както и че българският парламент наскоро прие новия антикорупционен закон, с който се създаде специализиран антикорупционен орган, който вече работи.

Председателят на Народното събрание потвърди солидарността на страната ни с Франция в борбата срещу тероризма и отстояване на нашите общи ценности. Предизвикателствата пред сигурността в Европа изискват още по-тясно взаимодействие в рамките на ЕС и с ключови партньори от трети страни, подчерта още Цвета Караянчева.

Засилването на търговско-икономическите контакти и на инвестиционно присъствие на Франция в България, бяха също сред темите на разговора. Председателят на парламента отбеляза, че съществува сериозен потенциал за още по-значими и активни контакти в тази област. Цвета Караянчева, Жерар Ларше и Франсоа дьо Рюжи обсъдиха вижданията на Франция и България и за следващата многогодишна финансова рамка. Тримата се обединиха около извода, че Общата селскостопанска политика и кохезионните фондове са от изключителна важност за почти всички страни и средствата по тях не трябва да се намаляват, особено предвид Брекзит. Председателят на българския парламент заяви още, че страната ни споделя вижданията на Франция за нуждите от стратегически способности за опазване на сигурността на Европа. Цвета Караянчева посочи също отличното сътрудничество в областта на вътрешните работи и между специализираните служби в областта на вътрешната сигурност.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини