Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, свързани със сезонните работници и служителите на МВР
25/04/2018

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, свързани със сезонните работници и служителите на МВР. "За" гласуваха 90 народни представители, 7 бяха "против" и 46 се въздържаха.

С измененията се дава възможност работното време по еднодневните трудови договори да е осем или четири часа. Целта е да се осигури гъвкавост при прилагането на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, се посочва в мотивите. Така ще може коректно да се изчисляват дължимите възнаграждения и осигурителни вноски по договора, което ще отговаря на реално отработено време и положен труд, отбелязват вносителите.

Законопроектът предвижда и допустимост по изключение за полагане на извънреден труд от служители на МВР, чийто статут е уреден в Кодекса на труда и Закона за държавния служител. С разпоредбите на специалния Закон за МВР се регламентират условията и реда за полагане на извънреден труд само по отношение на държавните служители, каквито са полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението. За останалите служители се прилага Кодекса на труда, който допуска полагането на извънреден труд само по изключение и при изчерпателно изброени хипотези.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК 2020

Избор на омбудсман

    Последни новини