Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание изслуша министъра на икономиката Емил Караниколов относно състоянието на бизнес климата в страната
10/05/2018

Народното събрание изслуша министъра на икономиката Емил Караниколов относно състоянието на бизнес климата в страната. Бизнес климатът се подобрява от началото на годината с 2.8 пункта, заяви Емил Караниколов в пленарната зала. Той заяви, че по данни на НСИ ръст е регистриран във всички сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Бизнес климатът в промишлеността се увеличава с 0.7 пункта, което се дължи на оптимистичните очаквания за състоянието на предприятията през следващите 6 месеца. Същевременно и прогнозите на предприемачите за износа и производствената активност през последните три месеца са по-благоприятни, каза министърът.

Ръстът на БВП през 2017 г. е сред първите 12 държави-членки на ЕС. България изпреварва с 1.2 пункта средния растеж на БВП в ЕС и достига 3.6 процента. Очакваме през 2018 г. да продължи ръстът на БВП и да достигне 4 процента, заяви Караниколов.

През април 2018 показателят за икономическо доверие на ЕК за България регистрира ръст от 111.7 пункта, заяви той. През 2017 г. България е реализирала рекорден износ на стоки на стойност над 52 млрд. лв., което е най-високата отчетена стойност за последните 10 години. Износът продължава да нараства, като за първите два месеца на 2018 г. нараства с 3 процента, каза министърът.

По данни на Евростат заетостта в България през 2017 г. се увеличава с 3.6 процента. България е страната в ЕС, която за 2017 г. отбелязва най-голям ръст на заетостта на лицата между 20 и 64 години. Разкриването на работни места и създаването на заетост в икономиката доведоха до намаляване на безработицата, ускоряване на растежа на производителността на труда, както и до нарастване на доходите с 11 процента за 2017 г. Положителна е констатацията, че голяма част от новите работни места са в сектори с висока добавена стойност, отбеляза Емил Караниколов. По думите му за 2017 г. е повишен кредитният рейтинг на България.

Правителството полага усилия за намаляване на административната тежест, отбеляза той. Само в Министерството на икономиката са променени 113 административни услуги в посока намаляване или отпадане на такси, съкращаване броя на документите и оптимизиране на сроковете.

Отчитаме тенденция на повишаване на инвеститорския интерес, особено в производството и високотехнологичните услуги, каза министърът. България предлага инвестиционни стимули съизмерими с тези на основните ни конкуренти в региона. Инвестициите са в сектори, които имат висока добавена стойност, заяви той. От началото на 2018 г. по Закона за насърчаване на инвестициите са издадени 10 сертификата, които възлизат на 600 млн. лв. и очаквани 1000 нови работни места. В процес на сертифициране са още над 20 проекта за близо 400 млн. лв. и разкриване на 2000 нови работни места. Има нова концепция за работа на индустриалните зони - първо изградена инфраструктура, а след това да се канят инвеститори, посочи той.

Емил Караниколов заяви, че няма риск от загуба на европейско финансиране по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Много активно трябва да се работи по въпроса с дуалното обучение и преквалификацията на кадри, тъй като образованието не е гъвкаво, смята министърът. Според него трябва сериозна кампания сред родителите за популяризиране на дуалното обучение.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини