Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Механизмите за преминаване към енергия от възoбновяеми източници обсъдиха парламентаристи на енергийния форум в рамките на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС
14/05/2018
Европа трябва да има устойчивост на енергийните доставки. Това заяви Франц Фишер, член на Енергийната комисия в парламента на Германия по време на срещата на председателите на комисиите по енергетика на параментите на страните в Европейския съюз. Форумът е в рамките на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Според Франц Фишер до 2022 г. Германия ще престане да използва атомни мощности и ще затвори някои от централите, работещи с въглища. Този преход не бива да попречи на нашата конкурентноспособност, заяви представителят на Енергийната комисия вГерманския Бундестаг. Той заяви, че политиката на държавите-членки на ЕС е свързана с националните им характеристики по пътяза преминаване към чиста енергия. Целта е положителен подход към енергийната ефективност, към непрекъснатост на доставките, допълни Франц Фишер.

Депутатът от парламента на Румъния Силвия-Моника Данца представи опита на своята страна при преминаване към енергия от възобновяеми източници. Румъния се фокусира върху безопасна, устойчива и достъпна енергия, каза тя и допълни, че страните от ЕС трябва да се съсредоточат и в работата си по намаляване на глобалното затопляне.

Заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков заяви по време на срещата, че усилията на ЕС по пътя за преминаване къмвъзобновяеми енергийни източници трябва да послужат за пример на неговите международни партньори. В този преход трябва да се отчитат нуждите на индустрията, на гражданите и по време на Българското председателство на Съвета на ЕС България има възможност да изслуша всички заинтересовани страни, допълни Жечо Станков.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини