Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Със среща на Председателската тройка започна заключителното събитие от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС в София
17/06/2018

Със среща на Председателската тройка започна заключителното събитие от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в София. В нея участваха председателите на комисиите по европейски въпроси на предходното, настоящото и бъдещото председателство – Естония, България и Австрия, както и от делегацията на Европейския парламент.

Срещата има подготвителен характер и резултатите от дискусията ще бъдат представени на останалите делегати в началото на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на ЕС (59-ти Пленарен КОСАК), която ще бъде открита на 18 юни 2018 г. в 9.00 часа, в зала 3 на НДК.

Освен, че утвърди работната програма на утрешния парламентарен форум, Председателската тройка обсъди и постигна компромис по заключителния документ, който се очаква да бъде приет в края на Софийската пленарна среща. КОСАК може да предоставя на вниманието на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета становища, които отчитат общи позиции и виждания на националните парламенти по актуални и ключови теми от европейския дневен ред.

Проектът на принос изготвен от Комисията по европейски въпорси и контрол на европейските фондове на Народното събрание е посветен на водещи приоритети за Българското председателство и неговото парламентарно измерение. Сред тях са необходимостта от силна и ефективна Кохезионна политика след 2020г., задълбочаването на европейската интеграция на страните от Западните Балкани и подобряването на свързаността в региона и връзките му с Единния пазар, засилване на социалното измерение на Европа и на ролята на националните парламенти в дебата за приближаване на Европа по–близо до гражданите.

Председателят на Комисията по европейски въпорси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин благодари на участниците в срещата за активното участие и конструктивното сътрудничество на Австрия, Естония и ЕП през изминалите шест месеца. Той изрази надежда, че Българското председателство и неговото парламентарно измерение с всички включени в календара му дейности, срещи и събития, е допринесло за придвижването напред на дебатите по важни европейски теми и за приближаването към една по–добра, сигурна, защитаваща, балансирана и обединена Европа.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини