Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие промени в закона за ДАНС, свързани с данни на пътници
21/06/2018

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност". С промените се въвеждат изискванията на европейска директива относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления.

Националното звено в ДАНС ще получава и обработва резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, и данни на екипажа на въздухоплавателните средства. Резервационните данни трябва да се предават на Националното звено 48 часа преди обявеното време за излитане - за въздушни превозвачи, осъществяващи редовни полети, 24 часа преди обявеното време за излитане - за въздушни превозвачи, осъществяващи нередовни полети. Данните за екипажа трябва да се предадат на Националното звено непосредствено преди полета.

Резервационните данни на пътниците и данните на екипажа ще се съхраняват от Националното звено за срок 5 години от датата на тяхното получаване.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини