Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове прие проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г.
21/09/2018

Единодушно с 8 гласа „за“ Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове прие проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г. Председателят на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин уточни, че е налице необходимост законодателната институция да приеме подобна програма предвид приоритетите и правомощията й по темата. В нея са включени и проектите на актове на институциите на Европейския съюз, по които Народното събрание осъществява наблюдение и контрол. Сред тях са спазването на принципите на пропорционалност и субсидиарност. Кристиан Вигенин подчерта, че през 2019 г. тази програма ще бъде по-пълноценна с оглед на бъдещите приоритети на Европейската комисия.

В рамките на своето заседание народните представители от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове получиха допълнителна информация относно прилагането на процедурата по чл.7 от Договора за Европейски съюз срещу Унгария. Темата е обект на сериозен политически дебат и политическо противопоставяне, но политиците трябва да се запознаем с всички подробности относно нейното прилагане и каква ще бъде ролята на Народното събрание, заяви Кристиан Вигенин.

Директорът на Дирекция „Политика и институции на Европейския съюз“ в Министерството на външните работи Генка Георгиева отбеляза, че европейските институции трябва да се произнесат дали е налице нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава ЕС.

Тя добави, че процедурата по чл.7 е стартирала за първи път от Европейския парламент. Г-жа Георгиева обясни, че става дума за тълкуване на правен въпрос, който има превантивен, а не наказателен характер. Прилагането на стартиращата процедура по чл.7, ал.1 би довело до отправяне на препоръки към Унгария, но не и до най-тежката мярка „отнемане на правото на глас в Съвета“, което е предвидено в ал.2.

Според представената информация в момента текат правни консултации и след тяхното приключване се очаква Австрийското председателство на Съвета на ЕС да включи въпроса като точка в дневния ред на редовно заседание на Съвет „Общи въпроси“. Тогава процедурата срещу Унгария може да бъде официално стартирана, като правните последици могат да бъдат както от препоръчителен и превантивен характер, така и суспендиране на права. Евентуално решение за санкциите може да бъде взето от министрите в Съвета „Общи въпроси“ с квалифицирано мнозинство равно на най-малко 72 % от членовете на Съвета, представляващи държави-членки, които обхващат най-малко 65 % от населението на Съюза.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини