Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Туризмът е един от най-големите активи на Черноморския регион, заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева пред участниците в заседанието на Комитета на ПАЧИС по културните, образователните и социалните въпроси
02/10/2018

Туризмът е един от най-големите активи на Черноморския регион, заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, която откри 51-ото заседание на Комитета на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) по културните, образователните и социалните въпроси в София. Народното събрание е домакин на форума, на който ще бъдат обсъдени настоящите и бъдещи перспективи за развитие на туризма в региона на ЧИС.


 През последните десетилетия туризмът е сред най-важните сектори за глобално развитие, като туристическата индустрия се променя с ускорени темпове и се превръща във водещ световен социално-икономически отрасъл, подчерта председателят на Народното събрание. Цвета  Караянчева допълни, че в същността си туризмът е важно средство, което предава ценности и популяризира европейския модел – резултат от вековен културен обмен, езиково многообразие и творчески дух. Председателят на парламента отчете все по-осезаемото присъствие на туризма в съвременния живот, генериращ едни от най-значимите източници на приходи и работни места.


 По отношение на политиките за развитие на туризма в Черноморския регион, Цвета Караянчева отбеляза, че иновациите в сектора, както и подобряването на качеството и предлаганите продукти е нужно да бъдат насърчавани. Всички ние трябва да работим по реализацията на съвместни проекти, които да популяризират туризма, защото правилното му управление оказва положителна роля в социалното, културното, икономическото, природното и политическото развитие на страните от Черноморския регион, заяви председателят на Народното събрание. Цвета Караянчева подчерта, че постигането на баланс между тези елементи може да се окаже предизвикателство, но той е от ключово значение за средата, в която ще живеят бъдещите поколения.


Туризмът е изключително важен отрасъл за България, той осигурява над 12 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), който за миналата година достигна 100 млрд. лева, подчерта в изказването си заместник-председателят на ПАЧИС и ръководител на българската делегация в Асамблеята Петър Кънев. Той посочи, че туристическият отрасъл е изключително важен за целия Черноморски регион, на чиято територия живеят 33 милиона потребители с общ БВП за 2016 г. от 2,8 трилиона щатски долара. За същата година регионът е посрещнал повече от 115 милиона туристи, което е 9 процента от световния и почти 20 на сто от европейския туристически поток, заяви Петър Кънев. По думите му това определя туризма като особено важен отрасъл и дава широки възможности за развитието на сътрудничеството между страните от ЧИС в тази област.


Заместник-председателят на Комитета по културата, образованието и социалните въпроси Золтан Пек отбеляза, че перспективите за сътрудничество в сферата на туризма са много добри и подчерта, че парламентаристите трябва да работят усилено за осъществяване на редица проекти. Имаме общи цели, изпълнението на които ще подпомогне развитието на всички държави-членки на ЧИС, добави Золтан Пек.


Заместник-министърът на туризма Любен Кънчев подчерта, че страните от Черноморския регион трябва да се възползват пълноценно от общия си потенциал в туризма. Черно море е мост между културите на Европа и Азия и има големи възможности за засилване на сътрудничеството между страните от този регион в сферата на туризма, подчерта той. Заместник-министърът отбеляза ролята на туризма за устойчивото развитие на страните от ЧИС и подчерта, че традициите и взаимодействието между България и страните от региона в областта на туризма имат големи перспективи.


Участниците в заседанието бяха поздравени и от генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев. Той изрази благодарност към Народното събрание за домакинството на форума и отбеляза приноса на българската делегация за успешната работа на Асамблеята. Асаф Хаджиев отбеляза, че когато се говори за перспективите за развитие на туризма в района на Черно море може да бъде обсъдена и идея да бъде организиран Черноморски круиз от Сочи до Истанбул.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини