Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Кристиан Вигенин в Киргизстан: Корупцията и политическият чадър над организираната престъпност пречат на постигането на сигурен и ефективен граничен контрол в глобален мащаб
04/10/2018

"И най-голямата, и най-велика стена не може да помогне, ако няма сътрудничество между двете съседни страни - както на политическо, така и на съвсем практическо равнище." Това заяви народният представител и вицепрезидент на Парламентарната асамблея на ОССЕ Кристиан Вигенин в първото заседание на Есенната сесия на Асамблеята в Бишкек, посветено на предизвикателствата и заплахите в пограничните райони. Той  подчерта, че в 21-ви век границите трябва да придобият ново значение - не като нещо, което разделя страните и народите, а като нещо, което ги свързва, оприличавайки ефективно функциониращия граничен контрол на клетъчна мембрана - да пропуска свободно граждани и стоки, да улеснява обмена и в същото време да бъде бариера за незаконни дейности, особено трафик на хора и наркотици.

Кристиан Вигенин обърна специално внимание на това, че сигурните граници са възможни, само ако има по-широко разбиране за тази политика, че това не е отговорност само на граничната полиция или на митническите служби. Той даде пример с трафика на наркотици, който по думите му не може да бъде спрян, ако не се предприемат мерки за ограничаване на търсенето им, както и с нелегалната имиграция, която може да бъде намалена, само ако страните-цели на миграцията подпомогнат страните на произход да се развиват икономически и да създават възможности за младите хора.

В своето изказване на форума Кристиан Вигенин обърна особено внимание на нуждата от глобални усилия за борба с организираната трансгранична престъпност и твърда политика срещу корупцията по високите етажи. "Инсталирането и на най-модерните камери по границата няма да има никакъв ефект, ако в определени моменти се изключва целенасочено захранването им с електричество; и най-модерните патрулни автомобили няма да настигнат трафикантите, ако те предварително са информирани къде са и какво е разстоянието до тях“, даде конкретни примери Кристиан Вигенин, подчертавайки пораженията от поставянето на правителствен или политически чадър над криминалните дейности.

Заседанието на Есенната сесия на ПА на ОССЕ е с фокус върху развитието на политическите процеси, сигурността и сътрудничеството в Централна Азия. Форумът беше открит с приветствия от президента на Киргизстан Соронбей Женбеков и председателя на парламента Дастанбек Джумабеков. В дискусията участва и външният министър на страната Ерлан Абдилдаев. Заместник-председателят на българската делегация в Асамблеята Кристиан Вигенин и заместващият член Елена Йончева представляват Народното събрание в Бишкек. Във форума като наблюдател участва и народният представител Петър Кънев като представител на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество.


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини