Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание Цвета Караячева се срещна с докладчиците на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за България Жолт Немет и Франк Швабе
04/10/2018

Председателят на Народното събрание Цвета Караячева се срещна с докладчиците на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за България Жолт Немет и Франк Швабе.

Жолт Немет изрази благодарност за доброто и ползотворно сътрудничество с представителите на българската делегация в ПАСЕ и с Народното събрание. Той информира председателя на  българския парламент, че заедно с колегата си са на посещение в България във връзка с изготвянето на доклад, който през следващата година ще бъде обсъден от ПАСЕ и по който ще бъде приета резолюция. В България имаме интензивна програма, която включва срещи с президента, с министър-председателя, с представители на парламентарните групи в Народното събрание и др., добави той.

Цвета Караянчева благодари за оценката за доброто сътрудничество между българските парламентаристи и ПАСЕ. През изминалите две години България предприе редица стъпки за изпълнение на препоръките, отправени й в рамките на пост-мониторинговия диалог с ПАСЕ, отбеляза председателят на парламента. Тя подчерта, че България работи за прекратяване на постмониторинговия диалог и вече са извършени редица стъпки в трите сфери, които са обект на наблюдение – съдебна реформа, свобода на медиите и изборно законодателство. Председателят на Народното събрание уточни, че с промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс е била продължена съдебната реформа. Вярвам, че направихме уверена крачка и в областта на борбата с корупцията с приемането през януари 2018 г. на нов Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, отбеляза Цвета Караянчева. С него създаден нов независим специализиран постоянно действащ антикорупционен орган, уточни тя.

В отговор на въпрос във връзка с прозрачността на собствеността на медиите, Цвета Караянчева информира гостите, че Народното събрание е приело на първо четене законопроект, който регламентира тази тема. Преди дни и преди обсъждането му на второ четене беше организирана и дискусия по проекта с участието на всички заинтересовани страни, добави тя.

Председателят на Народното събрание изрази очакване в доклада на ПАСЕ да бъде дадена конструктивна и обективна оценка на усилията на българските институции и на предприетите реформи.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини