Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Цвета Караянчева пред участниците в Третата среща на председателите на парламенти от Европа и Азия: Нужни са ефективни политики, фокусирани върху свързаността във всичките й измерения
09/10/2018

Нужни са ефективни и резултатни политики, фокусирани върху свързаността във всичките й измерения – транспортна и енергийна инфраструктура, дигитална икономика, по-тесни връзки между бизнеса и хората, засилване на културния и образователен обмен. Това заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева в изказването си на Третата среща на председателите на парламенти от Европа и Азия в Анталия, Турция. На конференцията се разискват теми, свързани с икономическото сътрудничество, околната среда и устойчивото развитие.

Свързаността беше ключов приоритет на първото българско председателство на Съвета на ЕС, отбеляза Цвета Караянчева и потвърди ангажимента на България към тези политики. България придава особено значение на сътрудничеството на ЕС с всички азиатски страни, които са развили свои стратегии за свързаност, заяви председателят на Народното събрание и добави, че концепцията за свързаността трябва да включва всички страни и региони.

България се стреми към  укрепване на транспортната свързаност между Европа и Азия през Югоизточна Европа чрез развитието и подкрепата на различни инфраструктурни проекти в региона и в по-широк план, подчерта Цвета Караянчева.

Теми като „икономическо сътрудничество“ „устойчиво развитие“ и „околна среда“ трябва да бъдат неизменна точка в дневния ред на всеки отговорен политик и законодател, защото са свързани с дълга ни към бъдещите поколения, посочи председателят на българския парламент. Цвета Караянчева отбеляза, че за постигане на устойчиво развитие е необходимо да се предприемат специални мерки за насърчаване на икономическия растеж, опазването на околната среда и социалната кохезия. Задължение на парламентите е отговорно да обсъждат съвременните предизвикателства пред устойчивото развитие на глобално и регионално равнище, заяви тя.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини