Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за вероизповеданията
11/10/2018

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за вероизповеданията, внесени от ГЕРБ, БСП и ДПС със 136 "за", без нито един "против" и с двама въздържали се. Депутатите одобриха и законопроекта на ПГ "Обединени патриоти".

Държавна субсидия ще се предоставя на вероизповеданията, към които принадлежи не по-малко от един процент от населението на страната на база резултатите от самоопределението от последното преброяване, според общия проект на ГЕРБ, БСП и ДПС, с който се въвежда нов модел на финансиране.

Парите ще се изразходват целево за покриване на разходите на вероизповеданието за възнаграждения на персонал /свещенослужители и служители на религиозните институции/, както и за осъществяването на дейности, описани в закона - образователни, социални, строеж и поддръжка на молитвени домове и др. Размерът на субсидията се определя по модела на финансиране на политическите партии, като максималният е 15 млн. лв. на вероизповедание. Предвижда се заплатата на един свещенослужител да се приравни с възнагражденията на един учител.

Според последното преброяване от 2012 г. само източноправославното и мюсюлманското вероизповедание отговарят на заложените за държавна субсидия критерии, посочват вносителите. Останалите вероизповедания ще продължават да получават пари от държавата по досегашния ред - чрез Закона за държавния бюджет през Дирекция "Вероизповедания" към Министерски съвет.

Ще са необходими корекции в законопроекта по контрола на финансовите средства за да става ясно, че същият не засяга собствените приходи на религиозните институции, а само държавната субсидия, пише в доклада на комисията по вероизповедания.

За свой технически пропуск вносителите отчитат предвидения разрешителен режим за участието на свещенослужители от чужбина в проповеди в страната, който следва да бъде уведомителен. Другите важни въпроси, които трябва да бъдат решени и прецизирани между първо и второ гласуване, са свързани с националната сигурност, финансирането от чужбина, със свещенослужителите на вероизповеданията, които са чужди граждани, с даренията, с духовните училища, с функционирането и финансирането на диоцезите на Българската православна църква в чужбина.

Законопроектът на Обединени патриоти е фокусиран върху спиране на чуждото влияние върху някои български вероизповедания, което е заплаха за националната сигурност на страната ни, и върху препятстване на радикализма като глобално явление със своите прояви и у нас. Предлага се забрана правото на вероизповедание да се упражнява за политически цели.

Освен промените във финансирането, регистрационния режим и др., важна част са предложенията, свързани с допълнителното финансиране на религиозното образование в училищата, както и на възможността по утвърдени от МОН програми да бъдат осъществявани образователни дейности от вероизповеданията.

Според депутатите, за да има възможност между първо и второ гласуване да има широки обществени дискусии, е необходимо да се формира работна група с представители на различните политически сили и вероизповедания, която да излезе с интегрирани общи предложения.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини