Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът удължи срока за изготвянето на законопроект, уреждащ обществените отношения в земеползването
12/10/2018

До края на февруари 2019 г. министърът на земеделието и храните, след необходимото обществено обсъждане, трябва да внесе в Министерския съвет проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България, реши парламентът.

Депутатите одобриха промени в сроковете на вече прието решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разисквания по питането на депутати към ресорния министър за създаване на ред в поземлените отношения.

В изпълнение на решението от 2017 г. е разработен проект на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, който е бил представен на заседание на парламентарната комисия по земеделие на 10 октомври т.г. В хода на дискусията е констатирано, че обхватът на представения законопроект съществено се различава от обхвата, посочен в решението на Народното събрание от миналата година. Затова депутатите от комисията са се обединили около становището да бъде удължен срокът за изработването на такъв законопроект.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини