Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Българският опит като страна-председател на Съвета на ЕС и интеграцията на страните от Западните Балкани към Съюза обсъди на срещи с румънски парламентаристи във Виена председателят на Комисията по отбрана ген. Константин Попов
12/10/2018

Председателят на Комисията по отбрана ген. Константин Попов разговаря с председателя на Комисията по отбрана, обществен ред и национална сигурност на Камарата на представителите на румънския парламент Дорел-Георге Къпрар и с председателя на Комисията по външни работи на Сената на Румъния Кристиян-Сорин Димитреску.

Парламентарна делегация, водена от ген. Константин Попов, участва в Парламентарната конференция за общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) във Виена, Австрия. В състава на делегацията са народните представители Полина Христова и Георги Михайлов.

Сред темите на срещата с председателя на Комисията по отбрана, обществен ред и национална сигурност на Камарата на представителите на румънския парламент Дорел-Георге Къпрар беше предстоящата визита на румънския парламентарист в България по покана на председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание Цветан Цветанов.

Българският опит във връзка с организирането и провеждането на Парламентарното измерение на председателството на Съвета на Европейския съюз беше темата на разговора на председателя на Комисията по отбрана ген. Константин Попов с председателя на Комисията по външни работи на Сената на Румъния Кристиян-Сорин Димитреску. За Румъния е важно през 2019 г., когато е нейното председателство, да бъде запазен фокусът върху европейската интеграция на страните от Западните Балкани, подчерта Кристиян-Сорин Димитреску.

Европейската перспектива пред страните от Западните Балкани и възможностите на ЕС да помогне за подобряване на политическото и хуманитарното положение в Сирия бяха темите на сутрешната сесия на Парламентарната конференция за Общата външна политика и политика на сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана във Виена, Австрия.

Председателят на Комисията по отбрана ген. Константин Попов и народните представители проф. Георги Михайлов и Полина Христова участваха в Парламентарната конференция за Общата външна политика и политика на сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана.

Основната тема беше как Европа може да допринесе за подобряване на политическото и хуманитарното положение в Сирия. Сесията беше открита от Хелга Шмид, генерален секретар на Европейската служба за външна дейност, която подчерта че ЕС ще остане ангажиран с подкрепа на процеса за подобряване на ситуацията в Сирия. Жан Луи де Бруер, директор за Европа, източните съседи и Близкия изток в Генерална дирекция "Европейска гражданска защита и хуманитарна помощ", обърна внимание, че подкрепата от ЕС трябва да се насочи към неотложните хуманитарни нужди за подобряване на ситуацията като образование и здравеопазване. Той подчерта, че политиката на ЕС може да бъде ефективна само с прилагане на всички инструменти за решаване на корените на проблема.

Европейската перспектива за държавите от Западните Балкани също беше сред основните дискутирани теми. Участие взеха австрийският външен министър Карин Кнайсл, Томс Майр-Хартинг, управляващ директор за Европа и Централна Азия на Европейската служба за външна дейност и Терезия Тьогелхофел, сътрудник в Центъра за европейски политики на Алфред фон Опенхайм.

Парламентарната конференция за Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) разглежда въпроси, свързани с парламентарния контрол на външната и отбранителната политика на ЕС, и предоставя платформа за консултации между националните парламенти, Европейския парламент и Европейската комисия с участието на външни експерти.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини