Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Поредица срещи на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Букурещ затвърдиха отличното парламентарно сътрудничество между България и Румъния
17/10/2018

Делегация на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, водена от председателя Кристиан Вигенин, посети Букурещ по покана на Комисията по европейските въпроси на Камарата на депутатите на румънския парламент. В делегацията участваха зам.-председателите на КЕВКЕФ Ивелина Василева и Петър Петров, както и членовете Иван Иванов и Полина Христова. В срещите участва и българският посланик в Букурещ Тодор Чуров.
Приоритетите на предстоящото Румънско председателство, бъдещето на Европейския съюз, новата Многогодишната финансова рамка и Кохезионната политика, Дунавската стратегия, интеграцията на Западните Балкани в ЕС бяха сред водещите теми в разговорите на българските депутати с комисиите по европейски въпроси на Камарата на депутатите и на Сената, водени съответно от Ангел Тилвар и Габриела Крецу, с Комисията по външна политика на Камарата на депутатите начело с Розалия-Иболя Биро, и с държавните секретари на Министерството на еврофондовете и на Министерството на външните работи Михаела Тоадер и Мария Магдалена Григоре.

Председателят на Комисията по европейските въпроси на Камарата на депутатите Ангел Тилвар поздрави делегацията за успешното провеждане на Парламентарното измерение на Българското председателство и изрази очакване от българските си колеги да окажат съдействие за успеха на Румънското председателство, което започва през януари следващата година. Председателят на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин увери домакините, че за България  избраните от Румъния приоритети са актуални и могат да разчитат на подкрепа за тях, а именно Европа на конвергенцията, Европа на сигурността, Европа като глобален партньор и Европа на общите ценности. Румънските депутати подчертаха, че Румъния ще продължи да работи активно и по един от ключовите за България приоритети - европейската интеграция и свързаността на Западните Балкани. Двете комисии се договориха да установят преки работни отношения, като осъществяват поне по една двустранна визита годишно и координират позициите си в многостранните формати, в които участват, с акцент върху Конференцията на комисиите поевропейските въпроси на парламентите на Европейския съюз (КОСАК).

В проведените разговори стана ясно, че двете страни имат съвпадащи интереси по всички ключови въпроси от развитието на Европейския съюз и трябва да координират по-добре подхода и действията си, за да защитят интересите си. Натрупаният от българската администрация опит по време на Председателството може да бъде много ценен при предстоящата работа на румънската страна по Многогодишната финансова рамка на ЕС, по регламентите, които ще конкретизират насоките и начина на финансиране от европейските фондове, по бъдещето на макрорегионалните стратегии и особено Дунавската стратегия и други важни за двете страни теми, подчерта Кристиан Вигенин.

Срещите в Букурещ бяха повод да се поставят и други теми като продължаващият мониторинг над двете страни по линия на Механизма за сътрудничество и оценка. Ивелина Василева коментира въпросите на борбата с корупцията и организираната престъпност и напредъка на България, който очакваме да бъде отчетен в предстоящия Доклад на Европейската комисия по МСО. Тя постави и въпроса за търсенето на видими резултати в сътрудничеството между двете страни, като например изграждането на втори мост при Русе-Гюргево. Иван Иванов представи вижданията на българската страна по миграцията и реформирането на Дъблинския регламент, както и по очакването двете страни да станат част от Шенгенското пространство без забавяне.

Домакините се интересуваха и от подготовката на България за присъединяване към Еврозоната, както и за вижданията на България за развитието на политическите процеси в Република Македония, както и по отношение на диалога Белград-Прищина.

Представителите на КЕВКЕФ обърнаха внимание и на необходимостта да се засили вниманието на ЕС към Черноморския регион, като в перспектива се разсъждава в посока създаване на отделна макрорегионална стратегия, а на този етап да се отвори в по-голяма степен Дунавската стратегия към Черно море и възможностите за сътрудничество в региона. Кристиан Вигенин изтъкна факта, че ЕС подценява потенциалните рискове в този сложен район, в който евентуална нестабилност би навредила не само на Румъния и България като черноморски страни-членки, но и на целия Евросъюз. "Меката сигурност" има далеч по-ефективни инструменти и те трябва да се използват, подчерта той.

Следващата среща на представители на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и на двете комисии по европейски въпроси на Камарата на депутатите и на Сената на Румъния ще бъде в средата на ноември във Виена, когато ще се проведе последното събитие от парламентарното измерение на Австрийското председателство и щафетата ще бъде предадена символично на румънските парламентаристи.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини