Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители от Комисията по бюджет и финанси и Подкомисията по отчетност на публичния сектор се срещнаха с депутати от Комисията по бюджет и финанси на македонския парламент и одитори
17/10/2018
Народните представители от Комисията по бюджет и финанси и Подкомисията по отчетност на публичния сектор се срещнаха с депутати от Комисията по бюджет и финанси на македонския парламент и одитори. Гостите, заедно с председателя на Сметната палата на Република Македония Назер Адеми и служители на одитната институция, са на посещение в България по покана на Сметната палата.

Българските парламентаристи отговориха на поставените им въпроси и отбелязаха, че одитната институция се намира на най-високо ниво като контролен орган, съблюдаващ изразходването на бюджетни средства. Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова поясни, че Сметната палата работи в тясно сътрудничество с Народното събрание, като ръководството й се избира също от парламента. Тя постави акцент върху приетия преди четири години Закон за Сметната палата, който предоставя повече възможности и правомощия за осъществяване на по-задълбочени одити. Експертизата и изводите на одиторите дават добавена стойност за взимането на конкретни законови и политически решения с цел подобряване ефективността в изразходването на бюджетните средства, добави Менда Стоянова.

Председателят на Постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси Мария Илиева подчерта, че у нас вече се прилагат международните одиторски стандарти, което е още една крачка към повишаване на качеството на извършваните одити от Сметната палата. По думите й това е гаранция, че тя ще бъде още по-обективен оценител на състоянието на държавния бюджет. Мария Илиева обясни, че подкомисията получава отчетите на всички бюджетни разпоредители, отчетите за изпълнението на техния бюджет, както и на техните програми и дейности. Беше отбелязано също, че Сметната палата прави оценка на всички политики на държавно ниво по прилагането на отчетността и при нужда законодателната институция прави предложения тези пропуски да бъдат отстранени.

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков посочи, че одитната институция е една от малкото в Европейския съюз, проверявала централна банка и на практика е създала методология за това.

По отношение на отговорностите и предизвикателствата пред Сметната палата народните представители от Комисията по бюджет и финанси подчертаха необходимостта от висока специализирана експертиза при редица специфични одити. Важно е одиторите от Сметната палата да повишават своята квалификация регулярно, заяви председателят на комисията Менда Стоянова.

В програмата на македонската делегацията предстои още разговор с народните представители от Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата и от Групата за приятелство България – Македония.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини