Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
18/11/2004
Народното събрание прие:
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси .
2. На първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини